top of page
On the Phone

Giới thiệu về chúng tôi

VIMO là công ty chuyên thu mua iPhone,
Hoạt động kinh doanh gồm thu mua, sữa chữa và chế tạo điện thoại iPhone.
Được sự hậu thuẫn và hỗ trợ kỹ thuật từ công ty nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc,
Năm 2021 lựa chọn Việt Nam là địa điểm đầu tiên để mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

bottom of page